Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

EU Travel Projects

From time to time, we are eligible for EU-funded projects that support the travel sector or small businesses.

Post Covid19 e-Commerce Project

UAB „Baltic Holidays“ igyvendina projekta pagal priemone 13.1.1-LVPA-K-860 E. komercijos modelis COVID-19. Projekto pavadinimas: UAB „Baltic Holidays“ e. komercijos modelio diegimas Projekto numeris: 13.1.1-LVPA-K-860-01-1456. Projekto tikslas - Idiegti informacines technologijas verslo sandoriams valdyti elektroniniu budu, siekiant padidinti pajamu augima Projekto igyvendinimo metu planuojama vykdyti pagal Apraša remiama veikla - e. komercijos modeliu diegima. Igyvendinus projekta butu sudarytos prielaidos imones pajamu augimui ir spartesniam atsigavimui nuo pandemijos sukeltu padariniu. Padidejus pajamoms padidetu imones konkurencingumas, butu galimybe moketi didesnius atlyginimus, butu sumokama daugiau mokesciu i biudžeta, atsirastu prielaidos tolesniam imones augimui ir stiprejimui Finansuojama iš Europos regionines pletros fondo, kaip Europos Sajungos atsako i COVID-19 pandemija priemone.

Post Covid19 e-Commerce Project (English)

Project name: UAB "Baltic Holidays" e-commerce model implementation.
Project number: 13.1.1-LVPA-K-860-01-1456.
The goal of the project is to implement digital technologies for online booking operations in order to increase sales revenue. During the implementation of the project, it is planned to carry out activities supported by the project criteria in order to implement an e-commerce model. The implementation of the project would create conditions for increased growth of the company's income and faster recovery from the effects caused by the pandemic. Sales growth would increase the competitiveness of the company, it would be possible to pay higher salaries, more taxes would be paid to the budget, and conditions would arise for further growth and strengthening of the company. Total project eligible costs are EUR 56,500.00. Financed by European Regional Development Fund, as a measure of the European Union's response to the COVID-19 pandemic. Allocated funding for the project - EUR 42,375.00. The start of the project implementation is in 2022. February 28. The completion of the project is in 2023. March 31.

UAB "Baltic Holidays" Naujos Eksporto Rinkos

UAB „Baltic Holidays“ igyvendina projekta „UAB Baltic Holidays Naujos eksporto rinkos“. Projektas igyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos Sajungos fondu investiciju veiksmu programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ igyvendinimo priemone nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybes LT“. Pagrindinis UAB „Baltic Holidays“ demesys skiriamas kelioniu organizavimui Pabaltijos šalyse (Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje). Imone teikia aukštos kokybes itin megstamas Lietuvos ir kitu šaliu turistu organizuojamas keliones Lietuvoje ir kaimyninese šalyse. Imones organizuojamu kelioniu didžiaja dali sudaro i Estija ir Latvija, todel didžiaja dali teikiamu paslaugu eksportuoja. Imonei siekiant užsitikrinti tolesne sekminga paslaugu pletra, poziciju eksporto rinkose stiprinima bei aktyvu skverbimasi i teikiamu turistiniu kelioniu naujas užsienio rinkas. Projekto tikslas - imones ir jos produkcijos pristatymas užsienyje vykstanciose tarptautinese parodose. Dalyvavimas tarptautinese parodose sudarys unikalias galimybes UAB „Baltic Holidays“ padidinti imones žinomuma tarptautiniu lygiu, padidinti prestiža jau užimamose eksporto rinkose, supažindinti potencialius paslaugos užsakovus su siulomais gaminiais bei sudaryti bendradarbiavimo sutartis. Dalyvaudami specializuotose tarptautinese parodose imones atstovai gales geriau ivertinti vartotoju poreikius, kurie leistu didinti eksporto apimtis užsienio rinkose. Iš Europos Sajungos regionines pletros fondo i projekta investuojama - 16,038.00 Euro.